Protecția datelor cu caracter personal ale furnizorilor

La  Internet Mall, a.s., IČO: 26204967 (în continuare „noi“) acordăm o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal. În acest document veți afla, care anume sunt informațiile cu caracter pesonal ale furnizorilor pe care le procesăm,  în ce temei juridic le procesăm, cu ce scop, cui le putem transmite și ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.   

  1.  

1. Ce date cu caracter personal procesăm?

Procesăm următoarele date cu caracter personal: 

datele de identificare, prin care înțelegem mai ales numele și prenumele, numele de utilizator și parola, eventual numărul actului de identitate, dacă vizitați arealul nostru, CUI și CIF, dacă sunteți întreprinzător ; 

datele de contact, prin care înțelegem datele personale, care ne permit să vă contactăm, în special adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare și adresa de facturare ; 

date despre colaborare, care reprezintă în special informații despre mărfurile și serviciile pe care le-am comandat de la dumneavoastră, data livrării și data scadenței, inclusiv numărul de cont și detalii despre reclamare, detalii cu privire la îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră contractuale și evaluarea lor ulterioară, registrul eventualelor încălcări a obligațiunilor contractuale; 

date despre comportamentul dvs. pe portalul nostru , în special link-urile pe care faceți click, modul de deplasare pe web, derularea ecranului și informații despre dispozitivul de pe care vizitați web-ul nostru, cum ar fi adresa IP, identificarea dispozitivului, parametrii tehnici cum sunt sistemul de operare și versiunea, rezoluția ecranului, brouserul și versiunea acestuia și datele obținute din fișierele  cookie și alte tehnologii similare pentru identificarea dispozitivelor; 

informații despre utilizarea call centrului sau vizitarea sediului nostrumai ales înregistrarea apelurilor telefonice,identificarea mesajelor expediate inclusiv identificatori cum ar fi adresa IP și înregistrările video din incinta sediului nostru; 

informații de sistem și de securitateprin care înțelegem mai ales datele dvs. de sistem pentru logare, identificarea lucrurilor și dispozitivelor, care v-au fost puse la dispoziție  (de exemplu computerul, telefonul mobil, automobilul), identificarea accesului la distanță, despre accesul la aplicații și sisteme.  

  1.  

 

2. De ce procesăm datele cu caracter personal și ce ne îndreptățește ?

În cadrul activității noastre procesăm date cu caracter personal în diverse scopuri și în proporții diferite. Ce formă de prelucrare vom alege, depinde de scopul prelucrării și de poziția dumneavoastră vis-a-vis de noi – dacă sunteți vizitator al paginii web, ne furnizați mărfuri sau servicii.  Datele dvs. la fel pot fi procesate, dacă sunteți reprezentant al furnizorului nostru, dacă comunicați cu noi sau dacă vizitați sediul nostru.  

a) Dacă încheiați cu noi un contract

Dacă în rol de persoană fizică ne furnizați servicii sau mărfuri, sau colaborați cu noi în alt mod, în scopul realizării contractului prelucrăm datele dumneavoastră de identificare, datele de contact și informațiile despre colaborare.  

Dacă ne furnizați careva mărfuri sau servicii în calitate de reprezentant al unei persoane juridice, procesăm aceleași date cu acelaș scop pe baza interesului nostru legitim,  care constă în încheierea și realizarea contractului cu persoana, pe care o reprezentați.  

Faptul, că vom folosi aceste date cu scopul de colaborare, însemnă că le vom folosi în special pentru: 

În acest scop datele cu caracter personal le utilizăm pentru perioada de livrare a serviciului, eventual pentru perioada valabilității contractului.  

• primirea mărfurilor sau serviciilor, pe care le furnizați ;  

• a putea comunica cu dvs. despre colaborare, de ex. pentru a vă confirma primirea mărfurilor; 

• pentru achitarea mărfurilor și serviciilor; 

• procesarea altor solicitări, cu care vă adresați prin intermediul call centrului, așa cum e descris în secțiunea Dacă comunicați cu noi prin intermediul diferitor canale. 

b) Dacă vizitați sediul nostru

Dacă vizitați sediul nostru sau împrejurimile acestuia, vom procesa înregistrările video, unde ați putea fi și dumneavoastră, pe baza interesului nostru legitim cu scopul de a proteja proprietatea noastră, a dumneavoastră și a lator persoane din incinta sediului nostru, ceea ce reprezintă în paralel și interesul nostru legitim.  

Cu acest scop păstrăm datele personale pe o perioadă de 14 zile. Împotriva acestui mod de procesare aveți dreptul să obiectați.  

c) Dacă utilizați IT noștri sau vizitați unul dintre portalurile noastre

Utilizarea fișierelor cookies și a altor technologii

Dacă vizitați portalul nostru, noi salvăm și apoi citim din dispozitivul dumneavoastră fișiere mici cum sunt cookies. Cookie este un fișier mic din litere și cifre, care îl salvám în brouserul  sau pe hard disk-ul computerului dumneavoastră.  Unele cookies ne permit să interconectăm activitățile dvs. în timpul navigării, din clipa când intrați pe portal până în clipa când îl părăsiți. În momentul când închideți fereastra brouserului, aceste cookies se șterg.  Altele rămân instalate pentru o anumită perioadă de timp în dispozitivul dvs. și sunt activate de fiecare dată când accesați site-ul, care a creat aceste cookies. De asemenea folosim etichte de pixeli (cunoscute sub denumirea de web beacons), care sunt imagini mici, cu funcții similare celor ale cookies.  Spre deosebire de cookie-uri, care sunt stocate pe hard disk-ul computerului, etichete pixel sunt parte integrală a site-ului. Despre toate aceste tehnologii, pentru a simplifica comunicarea, vom vorbi în continuare ca despre cookie-uri. Cookie-urile nu numai le salvăm în dispozitivul dvs., dar de asemenea,  citim cookie-urile, care au fost salvate de site-ul nostru în dispozitiv. Pentru a simplifica în continuare comunicarea, vom vorbi despre salvare. 

Anumite module cookie sunt stocate în dispozitivul dvs. direct de pe portalul nostru. Aceste cookie-uri ne ajută :  

Aceste cookies și alte fișiere sunt necesare pentru funcționarea portalului nostru. Dacă veți bloca aceste cookies în brouserul dumneavoastră, e posibil că portalul nostru nu va funcționa corect.  

În dispozitivul dumneavoastră mai salvăm: 

Dacă nu veți dezactiva utilizarea cookie-urilor în setările brouserului dumneavoastră, atunci vom considera că sunteți de acord cu utilizarea acestora. Vă puteți revoca acordul în orice clipă,  dezactivând utilizarea cokie-urilor în setările brouserului dumneavoastră.  

   • Să vă identificăm, atunci când navigați de pe a pagină pe alta a portalului nostru , iar în cazul vizitelor repetate, să memorăm logarea dvs. de pe un anumit dispozitiv și să nu vă solicităm de fiecare dată e-mailul și parola, sau pentru a ști care versiune a portalului doriți să o viualizați, dacă portalul la moment oferă mai multe versiuni; 

   • Să vă asigurăm securitatea, de exemplu să putem investiga, dacă cineva nu face abuz și se logează pe portal în locul dumneavoastră ; 

   • Să facem evidența, să investigăm și să eliminăm defecțiunile sau părțile nefuncționale ale portalului nostru.  

   • cookies de pe portalul nostru, care ne permit : 

   • să urmărim traficul pe portal și pe paginile sale separate, să generăm statistici și rapoarte;

   • vsă vă afișăm diferite variante a portalului, atunci când testăm funcții noi  ; 

   • să personalizăm pentru dumneavoastră conținutul portalului. 

Utilizarea datelor personale ale vizitatorilor portalului nostru

Dacă vizitați unul dintre portalurile pentru furnizori, procesăm date despre comportamentul dumneavoastră pe portalul nostru în baza interesului nostru legitim,cu scopul: 

Datele despre comportamentul dumneavoastră pe portal nu le obținem numai din fișierele cookies. Le mai completăm cu date despre:  

În acest scop procesăm datele cu caracter personal pentru o perioadă de 38 de luni, aceste date fiind stocate pe toată perioada în formă pseudomizată. Împotriva acestui mod de procesare a datelor aveți dreptul să obiectați.  

   • de a obține informații, în baza cărora vom putea îmbunătăți în viitor portalul; interesul nostru legitim fiind îmbunătățirea serviciilor portalului nostru; 

   • de a genera statistici și rapoarte, în special traficul pe portalul nostru, a paginilor lui separate; interesul nostru legitim în acest caz este măsurarea volumului de utilizare a portalului nostru; 

   • de a preveni atacurile pe portal și punerea în pericol a funcționalității lui și a securității datelor personale a dumneavoastră; interesul nostru legitim fiind funcționarea fără întreruperi a portalului nostru și securitatea datelor dvs. 

   • adresa IP a dispozitivului dvs. (adresa dispozitivului dvs, cu ajutorul căreia comunicați cu alte dispozitive din rețeaua internet);  

   • adresa MAC  (adresa dispozitivului, cu ajutorul căreia comunicați cu alte dispozitive din rețeaua locală);  

   • sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră, versiunea și limba setată ;  

   • brouserul, care îl utilizați în dispozitivul dumneavoastră, versiunea și setările de limbă; 

   • adresa paginii web (adresa URL),de pe care accesați portalul nostru. 

d) Dacă utilizați infrastruktura noastră IT , technica sau alte bunuri

Dacă utilizați infrastruktura noastră IT, depozitele partajate de fișiere, sistemele chat, sistemele e-mail,  calculatoarele sau altă tehnică, care ne aparține, procesăm datele dvs. personale pe baza interesului nostru legitim. Conform acestui temei juridic, procesăm datele dvs. de identificare și datele de contact, informațiile despre colaborare, la fel precum și informațiile privind securitatea și informațiile despre sisteme, pentru: 

În aceste scopuri, procesăm datele dvs. cu caracter personal pe durata relației contractuale cu dumneavoastră. Pentru a ne proteja drepturile legale, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a realiza drepturile și obligațiile conform relației contractuale și pentru perioada de prescripție a drepturilor care decurg sau sunt în legătură cu acest contract (pentru o durată de 15 ani de la finisarea colaborării ) prelungită cu încă un an, cu scopul de a ne proteja drepturile noastre legale. În cazul unor proceduri judiciare, administrative sau de altă natură putem procesa datele dvs. în măsura necesară pe toată durata acestor proceduri și pentru perioada de prescripție după terminarea lor.   

Datele dvs. de identificare le putem de asemenea utiliza în măsura rezonabilă în scopul promovării și consolidării brandului.  De ex. În acest scop putem utiliza fotografii de la evenimentele organizate de noi pentru parteneri și furnizori. În acest scop putem păstra datele dvs. personale pentru întreaga durată a raportului contractual, prelungită cu 4 ani.  

Aveți dreptul de a obiecta împotriva acestui mod de prelucrare, așa cum este descris în detaliu în subcapitolul întitulat Dreptul de a obiecta împotriva procesării datelor.  Dacă veți obiecta împotriva prelucrăriii datelor personale, suntem obligați să nu mai procesăm datele dumneavoastră în acest scop, cu excepția cazurilor, când în  cadrul rezolvării obiecției dvs.  vom constata că avem motive legitime justificate de continua să le procesăm.  

• controale interne i evidență, mai ales pentru lista echipamentelor de muncă alocate, unde interesul nostru legitim este asigurarea și îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor noastre și sarcinilor dumneavoastră; 

• asigurarea securitățiii și protecția bunurilor, unde interesul nostru legitim constă în asigurarea securității fizice și IT, la fel precum și protejarea proprietății; în acest scop putem monitoriza unele zone și putem utiliza dispozitive electronice, sisteme informaționale și infrastruktura IT; 

• asigurarea necesitășilor operaționale de funcționare, unde interesul nostru legal este funcționarea sistemului IT.  

e) Dacă comunicați cu noi prin diferite canale

Dacă comunicați cu noi prin diverse canale, mai ale prin intermediul call centrului, e-mailului, prin chat și rețele sociale, vom prelucra datele dvs.de identificare și de contact, informații despre colaborare și informații despre utilizarea call centrului sau despe vizita sediului nostru, în baza interesului nostru legitim care constă în rezolvarea solicitărilor dumneavoastră, controlul îndeplinirii corespunzătoare ale angajamentelor noastre și îmbunătățirea serviciilor noastre în scopul: 

În acest scop păstrăm datele personalel pentru o perioadă de 3 luni. Împotriva procesării în baza interesului nostru legitim, aveți dreptul să obiectați.  

• îndeplinirii solicitărilor dvs; dacă am comandat céva de la dvs. iar cererea dvs. ține de coloborare, atunci putem procesa datele în baza realizării contractului cu dvs.;  

• de înregistrare a solicitărilor dvs, pentru a putea verifica îîndeplinirea lor corespunzătoarea și la termen;  

• de a demonstra că am acceptat și rezolvat solicitarea dvs., de ex. când finisăm colaborarea sau rezolvăm o reclamare; 

• de a le analiza și îmbunătăți ulterior serviciiile noastre.  

f) Procesarea pentru evidența internă și protecția drepturilor legale

La finisarea colaborării datele dvs. de identificare, datele de contact și informațiile despre colaborare vor fi păstrate în baza interesului nostru legal cu scupul de a proteja drepturile noastre legale și pentru evidența și controlul intern, pentru durata perioadei de prescripției, adică 3 ani și un an după expirarea acesteia, ținând cont de revindecările legale de la sfârșitul perioadei de prescripție. . În cazul unor proceduri judiciare, administrative sau de altă natură putem procesa datele dvs. în măsura necesară pe toată durata acestor proceduri și pentru perioada de prescripție după terminarea lor. Interesul nostru lega laici este reprezentant de protecția drepturilor legale și controlul îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale.  

 Împotriva procesării în baza interesului nostru legitim, aveți dreptul să obiectați.  

g) Procesarea în scopul îndeplinirii obligațiilor legale

Noi, de asemenea, trebuie să respectăm anumite norme de lege. Conform acestui temei juridic procesăm datele dvs. de identificare și de contact, informațiile despre colaborare, mai ales în baza următoarelor legi: 

În acest scop păstrăm datele cu caracter personal pe o perioadă de până la 10 ani.  

• Legea nr. 89/2012 col., Codul civil, 

• Legea nr. 235/2004 col., privind taxa pe valoarea adăugată  

• Legea nr. 563/1991 col., privind contabilitatea  

  1.  

 

3. Cine prelucrează datele dvs. cu caracter personal și cui le transmitem?

Toate datele cu caracter personal indicate le procesăm noi în calitate de administrator. Aceasta înseamnă, că noi stabilim scopurile indicate mai sus, pentru care stocăm datele dumneavoastră, stabilim resursele de procesare și suntem responsabili de îndeplinirea lor.    

Pentru procesarea datelor , folosim la fel și serviciile altor procesatori, care procesează datele numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în scopurile descrise în capitolul De ce procesăm datele personale și ce ne îndreptățește? Acești procesatori sunt: 

• furnizorii de servicii cloud, tehnologii și suport; 

• furnizoriii de servicii pentru gestionarea și înregistrarea apelurilor telefonice; 

• furnizorii de instrumente de comunicare prin SMS, chat, în cazul în care procesează datele dumneavoastră pentru intermedierea comunicării cu noastre cu dvs; 

• furnizorii de servicii pentru monitorizarea primirii și expedierii mărfurilor și vizitelor sediului; 

• furnizorii sistemelor de monitorizare a securității, care gestionează sistemul de camere video; 

• firme externe de contabilitate. 

  1.  

 

4. Din ce surse obținem datele personale?

În majoritatea cazurilor procesăm datele personale, pe care ni le oferiți în cadrul colaborăriii sau în cadrul comunicării prin intermediul call centrului. De asemenea, obținem date personale direct de la dumneavoastră înregistrând apelurile la call centru sau din înregistrările video din sediul nostru și împrejurimile acestuia.  

  1.  

 

5. Transmiterea datelor în afara UE

În cadrul transmiterii datelor procesatorilor noștri enumerați în capitolul Cine procesează datele dvs. cu caracter personal și cui le transmitem? putem transmite datele dumeavoastră în țări terțe din afara Spațiului Economic European, care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor personale. Orice transmitere de acest tip, o vom realiza numai în cazul în care, procesatorul se va obliga să respecte clauzele contractuale standarte emise de Comisia Europeană, care sunt disponibile aici http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF  

  1.  

 

6. Ce drepturi aveți în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal?

Așa cum noi avem drepturi și obligații în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și dumneavoastră aveți de asemenea, anumite drepturi în legătură cu procesarea datelor. Aceste drepturi includ:  

Dreptul la acces 

Dreptul să știți ce informații despre dvs. sunt prelucrate, în ce scop, pentru cât timp, de unde obținem datele personale, cui le transmite, cine în afară de noi le procesează, și ce alte drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal aveți. Toate informațiile le puteți afla din  documentul  "Politica de confidențialitate a clienților". Dacă nu sunteți siguri de datele personale pe care le procesăm despre dvs., puteți să  solicitați să vă confirmăm, ce date personale referitoare la dvs. procesăm și dacă le prelucrăm, aveți dreptul de a accesa aceste date personale.În cadrul dreptului la acces  ne puteți solicita o copie a datelor personale prelucrate, prima copie va fi oferită gratuit, iar cele ulterioare contra plată. 

Dreptul la rectificare 

Fiecare face greșeli. Dacă observați că datele personale pe care le procesăm  sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să le rectificăm sau să le completăm fără întârzieri nejustificate. 

Dreptul de ștergere 

În unele cazuri, aveți dreptul să ștergeți informațiile dvs. personale. Vom șterge informațiile dvs. personale fără întârzieri nejustificate dacă va exista unul din aceste motive:  

• nu mai avem nevoie de datele dvs. personale pentru scopurile pentru care l-am procesat;  

• veți profita de dreptul lor de a obiecta împotriva prelucrării (vedeți mai jos Dreptul de obiecta împotriva prelucrării datelor) datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate pe baza intereselor noastre legitime și vom considera că nu mai avem  astfel de interese legitime care ar justifica procesarea datelor sau  

• credeți că prelucrarea datelor noastre personale a încetat să fie în conformitate cu regulile generale și obligatorii. 

Rețineți, chiar dacă va exista unul din aceste motive,  nu înseamnă că vom șterge imediat toate datele dvs. personale. Acest drept nu poate fi aplicat în cazul în care prelucrarea datelor personale este în continuare necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale și determinarea, executarea, apărarea drepturilor noastre legale  (vedeți De ce procesăm datee cu caracter personal?). 

Dreptul de a limita procesarea

În unele cazuri, pe lângă dreptul de anulare, puteți exercita dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest drept permite, în anumite cazuri, să solicitați să fie indicate datele personale, iar aceste date nu vor fi supuse nici unei operațiuni de prelucrare ulterioară - în acest caz nu pentru totdeauna (la fel ca în cazul dreptului de a șterge), dar pentru o perioadă limitată de timp. Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când: 

• negați exactitatea datelor cu caracter personal, până când vom stabili care date sunt corecte;

• procesăm datele dvs. personale fără o bază juridică suficientă (de exemplu, dincolo de ceea ce poate fi procesat), dar veți prefera, ca aceste date să fie limitate, nu șterse (de exemplu, dacă credeți că  în viitor ne veți oferi aceste date);

• nu mai avem nevoie de datele dvs. personale pentru scopurile de procesare menționate mai sus, dar le solicitați în scopul identificării, exercitării, apărării drepturilor legale  sau 

• veți obiecta împotriva procesării . Dreptul la obiecție este descris în detaliu în secțiunea Dreptul de obiectare împotriva procesării . Pentru perioada , când verificăm dacă obiecția dvs. este justificată, suntem obligați să limităm prelucrarea datelor dvs. personale.

Dreptul la transfer  

Aveți dreptul să obțineți de la noi , toate datele dvs. cu caracter personal, pe care ni le-ați oferit și pe care le prelucrăm în baza îndeplinirii contractului. Datele dvs. vil e oferim în formă structurată, frecvent utilizată și digitală. Ca să tranferăm cu ușurință datele dvs. cu caracter personal, poate fi vorba doar despre datele, care le procesăm automat în bazele de date electronice.   

Dreptul de a obiecta împotriva  prelucrării datelor 

Aveți dreptul să obiectați împotriva prelucrării datelor personale, pe care le procesăm  în interesul nostru legitim (a se vedea De ce procesăm datele personale  și ce ne îndreptățește?). Vom înceta să procesăm datele dvs. cu caracter personal fără întârziere, dacă nu vom avea motive legitime grave de a continua procesarea. 

Dreptul de a depune o plângere 

Prin exercitarea drepturilor dvs. în modul descris mai sus, nu va fi afectat  dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere relevantă. Puteți exercita acest drept, în special, dacă credeți că vă procesăm datele dvs. personale în mod nejustificat sau încălcând reglementările legale generale obligatorii. Puteți depune o plângere împotriva procesării de către noi a datelor personale la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal local. 

  1.  

 

7. Cum pot fi aplicate drepturile dumneavoastră?

Cel mai rapid mod de a vă aplica drepturile și de a solicita exercitarea lor, este de a expedia solictarea prin intermediul căsuței de date a companiei noastre, sau opțional de a adresa o scrisoare pe adresa sediului companiei.  În acest caz, scrisoarea trebuie să fie însoțită de semnătura dvs. autentificată oficial.  Cererea dvs. va fi rezolvată fără întârzieri nejustificate, în termen de până la o lună. În situații excepționale, mai ales din motivul complexității cererii, avem dreptul să prelungim această perioadă cu încă două luni. Despre prelungirea eventuală a termenului și motivul acesteia, veți fi bineînțeles informați.   

  1.  

 

8. Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal

 În toate chestiunile legate de procesarea datelor cu caracter personal vă este la dispoziție persoana responsabilă pentru protecția datelorcu caracter personal .  

Această persoană poate fi contactată prin e-mail [email protected]  

Normele de lege indicate mai sus sunt în conformitate cu legislația Republicii Cehe.