Regulile concursului - Concurs săptămânal cu premii atractive

 

1. Organizatorul concursului:

Organizatorul concursului este societatea VIVANTIS a.s. cu sediul Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim Republica Cehă, II, IČ: 25977687, înregistrată la Tribunalul regional Hradec Králové cu numărul B 2763 (în continuare „organizatorul“).


2. Participantul la concurs

Participant la concurs devine fiecare vizitator al portalului societății VIVANTIS a.s. unde este publicat concursul, cu vârsta ma mare de 18 ani, care va vota pentru o piesă din sondaj, va îndelini datele solicitate, va accepta explicit regulile concursului(va bifa în căsuța respectivă) și va manifesta dorința de a participa la concurs  (făcând click pe linkul  „particip“). Participarea la concurs fără îndeplinirea acestor condiții nu este posibilă.

La concurs nu pot participa angajații societății Mall Group și nici a altor companii membre a Mall Group, lista cărora este disponibilă pe pagina web  http://mallgroup.cz/ sau membrii de familie și persoanele apropiate ai acestora.

Participantul are dreptul de a se retrage oricând din concurs prin declarașia unilaterală expediată la adresa de e-mail info@vivantis.ro. Retragerea participantului va fi valabilă doar dacă se referă la adresa de e-mail a participantului de pe care este trimisă declarația.

3. Durata concursului

Concursul va dura de la 31.8.2020 până la 25.10.2020 23:59:59, cu premii noi în fiecare săptămâna de luni până duminică.
 

4. Regulile concursului

Stabilirea câștigatorului sau câștigătorilor va avea loc continual pe parcursul desfășurării concursului și se va face săptămânal (pentru fiecare rundă a concursului). Ultima săptămână a concursului finisează pe data de 25.10.2020 la ora 23:59:59.

Câștigător a  premiului publicat într-o rundă dată, va deveni un participant selectat de un sistem aleatoriu în conformitate cu un algoritm predeterminat. Câștigătorul va fi contactat prin e-mail în săptămâna următoare după încheierea rundei.

Pe parcursul unei săptămâni de competiție, fiecare participant poate participa doar o singură dată la concurs - adică doar o dată pe săptămână poate efectua operațiunile de concurs în conformitate alineatul întâi al paragrafului 2 din aceste Reguli. Participantul, care va vota de mai multe ori într-o singură săptămână de competiție va fi exclus din participarea la concurs. În acest caz, nu contează dacă participă de mai multe ori oferind aceeași adresă de e-mail sau mai multe adrese de e-mail înscrise în formularul de concurs.

Participantul poate câștiga doar o singură dat pe parcursul întregului concurs, adică doar într-o singură rundă, care are loc o dată pe săptămână.

Câștigătorul selectat așa cum este descris mai sus, dar care va îndeplini și un singur motiv pentru excluderea din concurs, (viz art. I– conexiune cu  Mall Group, participarea repetată în aceeași rundă a concursului și/sau va fi suspectat rezonabil  de abuz în cadrul concursului) nu mai este eligibil pentru premiu și va fi informat despre aceasta de către organizatorul concursului.  Prin abuzul în cadrul concursului înțelegem mai ales încălcarea legislației valabile , comportamentul care este contrariu bunelor moravuri sau care poate pune în pericol interesele legitime ale organizatorului , încălcarea regulilor fair play, sau alt comportament  negativ al participantului cum ar fi manipularea rezultatelor concursului, sau alt comportament care poate influiența rezultatele concursului, chiar și în faza de încercare. Organizatorul poate lua Decizia, resp. poate Notifica, conform acestui articol, în orice fază a concursului, până la momentul transmiteri premiului. Dacă organizatorul va decide, că participantul a câștigat premiul încălcând aceste reguli, acesta are dreptul să excludă participantul din concurs și după finisarea concursului.


5. Premiile

Organizatorul stabilește premiile pentru fiecare rundă a concursului și concomitent  le publică pe pagina www.vivantis.ro. Pentru fiecare rundă a concursului sunt stabilite premii separate. Premiul pentru săptămâna curentă va fi publicat pe pagina cu inspirații https://www.vivantis.ro/inspiratie/. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba lista premiilor în timpul defșurării concursului, în special din lipsă de capacități, interzicerea vânzării produsului de către organele de stat etc.

Pentru premiile materiale nu este valabil termenul de garanție și nici dreptul de a reclama, repara, schimba produsul deteriorat sau dreptul de compensare financiară pentru acesta.


6. Informarea câștigătorilor și transmiterea premiilor

Câștigătorul va fi informat despre premiu prin e-mail, la adresa, care va fi indicată la trimiterea răspunsului (cu excepția unor întârzieri cauzate de probleme tehnice).

Premiile vor fi expediate după expedierea formularului de participare la concurs în runda respectivă dar cel mai târziu la data de 22. 11. 2020, în funcție de tipul premiului, fie la adresanpoștală indicată de participantul la concurs sau în poșta electronică (în cayul voucherului). Cheltuielile legate de expedierea premiului le suportă organizatorul. Câștigătorul este obligat să furnizeze organizatorului cooperarea necesară în vederea predării premiului. Premiul nu poate fi predat personal, organizatorul și câștigătorul nu stabili un alt acord – un astfel de acord însă nu poate fi invocat. Dreptul la premiu nu poate fi recuperat. În cazul nepreluării premiului expediat la adresa indicată de câștigător, premiul nu poate fi rambursat.

Organizatorul își păstrează dreptul de a nu transmite premiul, daca va avea informații despre încălcarea regulilor de participare la concurs – mai detaliat viz pierderea dreptuli la premiu din art. 4 din aceste Reguli..

Premiul material sau vaucherul nu pot fi schimbate contra bani.

7.  Datele cu caracter personal

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul de a-și îndeplini obligațiile legate de participarea persoanei la concurs, în special în scopul de a livra premiile sau în alte scopuri direct legate cu participarea la concursul, la care persoana participă voluntar și oferă voluntar datele sale cu caracter personal (nume, prenume, adresa e-mail, în cazul câștigătorilor adresa poștală). Organizatorul, de asemenea, prelucrează datele cu caracter personal, oferite de participant, pentru a verifica respectarea regulilor concursului. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în regim de interes legal, pentru care legislația curentă nu solicita acordul participantului.

Prin acceptarea regulilor acestui concurs și prin dorința de a participa la concurs, fiecare participant oferă acordul său și va ține cont de faptul că organizatorul va publica numele și prima literă a prenumelui în lista câștigătorilor care va fi publicată pe paginile web ale societății VIVANTIS a.s. și peprofilul facebook al organizatorului.  Fiecare participant va ține cont de faptul că publicarea acestor date, nu se face în scopul de a identifica persoana, ci doar în scopul transparenței concursului. Acordul participantului în conform legislațieie în vigoare nu este solicitat.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter pesonal de către organizator aici:: https://www.vivantis.ro/privacy-memorandum/ 


8. Dispoziții finale

Prin participarea la concurs, participantul este de acord cu regulile și condițiile concursului, fapt demonstrat prin acceptarea neechivocă a căsuței de validare necompletate.

Organizatorul nu are față de participant alte responsabilități, decât cele care rezultă din concurs și nici participanților nu le apar alte drepturi, decât cele care rezulta din regulile acestui concurs.

Prin participarea la concurs participantul este de acord cu regulile și condițiile concursului și nu va încălca drepturile legitime a organizatorului.

Organizatoarul își rezervă dreptul de a lua orice decizie în toate aspectele legate de organizarea concursului, inclusiv schimbarea regulilor, întreruperea concursului, anularea concursului, finisarea anticpată a concursului sau excluderea motivată a oricărui participant, fără ca acesta să aibă dreptul la orice compensare, mai ales pe motiv de nerespectare a regulilor concursului sau dacă va fi suspectat de comportament ilegal sau alt comportament negativ cum ar fi manipularea cu rezultatele sau alt comportament, care va influiența rezultatele concursului. Schimbarea regulilor concursurilor pe parcursul desfășurării intră în vigoare de la următoarea rundă a concursului și nu oferă câștigătorilor anteriori dreptul de a participa repetat la concurs, daca organizatorul nu a stabilit altfel.

Premiile în sumă de peste 10 000 de coroane cehe (1 845 lei) fac parte dintre alte venituri a persoanelor fizice și se taxează cu impozit de 15%, care este achitat de organizatorul concursului.

Aceste reguli sunt complete și obligatorii pentru toți participanții. În cazul unor neclarități participanți pot contacta serviciul clienți prin intermediul adresei de e-mail: info@vivantis.ro sau la numărul de telefon: +40 312 295 132.

Aceste reguli sunt valabile și intră în vigoare din 31. 8. 2020.

VIVANTIS a.s.